Groep 3 Sonja

Groep 3 

In groep 3 verandert er een hoop voor de kinderen t.o.v. groep 2. Er is minder tijd om te spelen en de kinderen krijgen een eigen tafel en stoel waar zij aan gaan werken. Dit is heel spannend voor de meeste kinderen, erg leuk maar soms ook vermoeiend.

Er is veel aandacht voor het leren lezen. Bijna iedere dag leren de kinderen een nieuwe letter. Ze leren hoe de letter heet, hoe hij eruitziet en hoe je hem schrijft met de schrijfletter. Daarnaast hoort bij iedere letter een klankgebaar. Het maken van dit gebaar helpt bij het onthouden van de letter en de klank.

De kinderen leren dat je 1e letter van een woord lang zegt en dan de rest er achteraan. Dit noemen we zingend lezen. Kinderen die het al in 1 keer kunnen lezen mogen dat natuurlijk doen.

Naast het lezen van woordrijen, lezen de kinderen boekjes, werken op de computer en doen spelletjes met letters en woorden. In januari kennen de kinderen alle letters en kunnen boekjes lezen en zelf verhaaltjes schrijven. Voor kinderen en ouders maar ook voor ons als leerkrachten een mijlpaal!

Er is veel aandacht voor groepsvorming en hoe we met elkaar omgaan. We leren dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het lokaal en de spullen in de klas. De Vreedzame school is een manier om dit gestalte te geven bij ons op school. Met een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Het geven van opstekers i.p.v. afbrekers is een speerpunt in groep 3. Ook leren we door middel van toneelstukjes met aap en tijger situaties uit te spelen.

Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gym van meester Rob. Gymkleding en gymschoenen kunnen in het kluisje.

We zijn dit schooljaar gestart met IPC projecten. Er is veel aandacht voor samenwerken, het werken met verschillende bronnen en de doelen bij de vakken realiseren. Vaardigheden die aangeleerd zijn worden weer geoefend.

Met schrijven leren wij de schrijfletters aan en in de tweede helft van groep 3 leren de kinderen het verbonden schrift.

Met Engels hebben wij een Native speaker die ons komt coachen op de werkvloer. Wij doen in de groep Engelse thema’s, zingen liedjes, bewegen in het Engels zodat het is gericht op het jonge kind en je de woordenschat kan uitbreiden bij de kinderen.

Met rekenen leren de kinderen het getalbegrip t/m 100 en rekenen we t/m 20. In de eerste periode van groep 3 leren we rekenen t/m 20. Ook komen aan bod de onderdelen meten, en tijd. We leren de hele, halve uren en kwartieren.

Op dinsdag staat juf Hanny voor de klas. Op donderdag komt meester Nico met ons muziekles doen. De les bestaat uit verschillende onderdelen, ritme, kennis maken met verschillende soorten muziek, instrumenten, zingen, bewegen op muziek. Ook tijdens onze IPC units sluit meester Nico aan bij het thema.

juf Sonja