Groep 4 Marike

​​​Groep 4 

In groep 4 is veel aandacht voor het voortgezet technisch lezen. Door middel van de methode en het BOF- lezen oefenen we de leeskilometers. Er is ook aandacht voor taal en spelling. We gebruiken voor het technisch lezen de methode Estafette. Deze methode wordt gebruikt van groep 4 t/m 8.

Voor taal en spelling gebruiken wij de methode Staal sinds 2018-2019.

De taalmethode bestaat uit 8 blokken. Ieder blok komen de volgende onderdelen aan de orde; woordenschat, spreken en schrijven, leren presenteren.  Aan de hand van korte instructiefilmpjes krijgen de kinderen o.a. de thema's aangeboden.

De spellingmethode bestaat ook uit 8 blokken en wordt iedere dag aangeboden. De kinderen krijgen instructie over de spellingregels maar ook over de al aangeboden leerstof.  Ze krijgen iedere dag een oefendictee. Het belangrijkste is dat de kinderen goed de woorden kunnen hakken en welke afspraak er bij hoort. Dan pas schrijven de kinderen het woord op. De kinderen maken gebruik van een spellingklapper zodat ieder kind visuele ondersteuning krijgt.

Na het blok volgt een spellingtoets. Na de toets gaan kinderen de woorden extra oefenen die ze nog niet beheersen of maken ze verrijkingsstof.

Wij maken gebruik van de Vreedzame school methode van groep 1 t/m 8. Het is een sociaal-emotionele methode die ervoor zorgt dat we de kinderen leren hoe ze met elkaar omgaan.

De Vreedzame school zorgt ervoor dat we als groep een leefgemeenschap zijn waarin alle kinderen met elkaar leren en kunnen samenwerken. Dit vraagt oefening van de kinderen. Hier gebruiken wij coöperatieve werkvormen voor.

De kinderen in groep 4 bedenken met elkaar de regels  van de groep. Zo voelt ieder kind zich veilig en competent.  De kinderen zetten dan  hun naam of handtekening onder de afspraken. Het uitgangspunt is dat we een positief leef- en leerklimaat neerzetten met elkaar. Tijdens de lessen praten we hier ook veel over. Wanneer is het bemoeien en wanneer is het helpen?

 We leren ook het verschi l tussen conflict en ruzie. Bij een conflict zit je elkaar in de weg en ben je het niet eens met elkaar. Bij ruzie heb je elkaar pijn gedaan.  De kinderen leren om conflicten zelf op te lossen. We leren hoe je reageert op de ander. Wij gebruiken daar de rode, gele en blauwe petjes voor. - Als je bij een conflict de rode pet op zet, probeer je je zin te krijgen door schelden, duwen, trekken en vechten. - Als je bij een conflict de blauwe pet op zet, geef je de ander zijn zin. - Als je bij een conflict de gele pet op zet, ga je met elkaar praten om het op te lossen.

Op dinsdag en donderdag hebben de  kinderen gym van meester Rob. Gymkleding en gymschoenen kunnen in het kluisje.

 

 

We zijn vorig schooljaar gestart met IPC projecten.  Er is veel aandacht voor samenwerken, het werken met verschillende bronnen en de doelen bij de vakken realiseren.  Vaardigheden die aangeleerd zijn worden weer geoefend.

Met schrijven leren wij de hoofdletters aan en is er aandacht voor het verbonden schrift. De kinderen leren het aan elkaar schrijven automatiseren.

Met Catechese volgen wij de bijbelverhalen en vieren wij vieringen met elkaar in de kerk of op school. U moet dan denken aan openingsvieringen aan het begin van het schooljaar. Kerstvieringen en Paasvieringen, hemelvaart pinksteren etc.

Met Engels hebben wij een Native speaker die ons komt coachen op de werkvloer. Wij doen in de groep Engelse thema's, zingen liedjes, bewegen in het Engels zodat het is gericht op het jonge kind en je de woordenschat kan uitbreiden bij de kinderen.

Met rekenen gaan we in groep 4 naar de 100. In de eerste periode van groep 4 leren we over het tiental rekenen en doen we voorbereidende activiteiten om de tafels aan te leren. In de tweede helft van groep 4 leren wij de tafels van 1 t/m 12. Ook komen aan bod de onderdelen meten, en tijd. We leren het aflezen van een kalender en het klokkijken. In groep 4 staan de kwartieren en de minuten centraal van het klokkijken. Voor de meeste kinderen is het klokkijken nog lastig. U kunt hier spelenderwijs ook thuis mee oefenen.

Op donderdag komt meester Nico met ons muziekles doen. De les bestaat uit verschillende onderdelen, ritme, kennis maken met verschillende soorten muziek, instrumenten, zingen, bewegen op muziek. Ook tijdens onze IPC units sluit meester Nico aan bij het thema.

Mocht u toch nog vragen hebben kom gerust langs dan beantwoorden wij deze graag.

 

juf Marike en meester Guus 


 
​​