Groep 5 Marieke en Heleen

In dit stukje vertellen we kort wat we zoal doen in de klas:

In groep 5 staan juf Marieke en juf Heleen voor de groep . Er wordt veel afgewisseld tussen klassikale lessen, zelfstandig werken, samenwerken in tweetallen en samenwerken in groepjes. Vanaf groep 5 leren de kinderen dus om ook steeds meer zelfstandig aan het werk te kunnen gaan. Op dinsdag en vrijdagmiddag hebben we gym van meester Rob en op donderdag hebben we muziek van meester Nico. Engels leren de kinderen op spelenderwijs met leuke werkvormen, binnen verschillende thema’s.

Elke ochtend beginnen we met een half uur stillezen. Op woensdag en vrijdag is de schoolbieb open tijdens het stillezen. Als de kinderen hun boek uit hebben of een andere goede reden hebben om hun boek te ruilen, mogen de kinderen in groepjes zelfstandig naar de bieb om een nieuw of ander boek uit te zoeken. Ook hebben we in de klas een heleboel boeken staan waar de kinderen op de andere dagen een boek kunnen pakken als hun boek bijvoorbeeld uit is. Een groot deel van deze boeken wordt regelmatig gewisseld voor andere boeken uit de schoolbieb.

Iedere leerling heeft een eigen chromebook tot zijn beschikking, waar we naast het andere methodemateriaal veel gebruik van maken met rekenen, spelling en taal. Voor rekenen gebruiken we Gynzy op de chromebooks. De kinderen krijgen een klassikale visuele instructie en kunnen daarna op hun eigen niveau aan het werk. Voor taal en spelling gebruiken we de methode Staal. Bij spelling leren de kinderen elke week een nieuwe categorie die heel visueel wordt aangeboden. Elke dag worden alle categorieën herhaalt en ze worden op verschillende manieren geoefend. Ook hebben we bij spelling het onderdeel grammatica. Elk blok komt er een nieuw grammatica onderdeel bij en worden de voorgaande grammatica onderdelen herhaalt. Bij taal werken we in blokken met elk een ander thema. In de verschillende thema’s wordt steeds woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren (denk gesprekken voeren en presenteren), schrijven en het toepassen van de verschillende onderdelen behandeld en geoefend. In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst de wereldoriëntatievakken. Deze vakken zitten in de verschillende IPC units verwerkt. Bij IPC maken we ook veel gebruik van de chromebooks.

Verder oefenen de kinderen in groep 5 met spreekbeurten maken en presenteren. Hier krijgen ze nog geen echt cijfer voor, maar wel tips en tops, zodat zij in groep 6 goede handvatten hebben voor het geven van een goede spreekbeurt.

Kortom, een super leuk en leerzaam jaar​


 


 

​​​