Groep 7 Marjolijn en Guus

Groep 7 is een groep van 21 gezellige kinderen.

Twee keer in de week hebben wij gym. Zorg dat je op maandag en vrijdag

je gymkleding bij je hebt.

Dit jaar werken beide klassen op hun eigen niveau bij rekenen, taal, spelling, geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. Daarnaast hebben wij schrijven, tekenen en hatex klassikaal.

Engels krijgen wij van een native speaker, dit is iemand die geboren is of langere tijd in een Engelstalig land heeft gewoond. 1x in de week komt de native speaker bij ons in de klas.

In groep 7 doen alle kinderen een spreekbeurt en een boekenkring. Dit bereid je zelfstandig thuis voor. Ook maken alle kinderen een werkstuk of werken aan een project, dit pas in de tweede helft van het schooljaar.

Groep 7 maakt online het huiswerk op Nieuwsbegrip.nl, dit moet op maandag klaar zijn.

Daarnaast krijgen de kinderen van groep 7, op maandag huiswerk mee om thuis te maken. Dit moet de volgende maandag weer op school zijn, dan wordt het klassikaal nagekeken.

Als er een toets is van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur krijgen de kinderen een week van te voren een blad mee om thuis te oefenen.

In groep 7 maken de kinderen de CITO entreetoets. Ruim van te voren krijgen zij hierover informatie mee naar huis.

Groep 7 is ook het jaar van het praktisch verkeersexamen. De kinderen krijgen van te voren de route mee naar huis met de vraag om dit parcours van te voren te fietsen.

 

Graag tot ziens bij ons in de groep!

 Juf Marjolijn en meneer Guus


 


 

​​​​