Groep 7 Judith

In groep 7 zitten 13 hele leuke kinderen en één juf. Ook hebben we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een LIO-stagiair: Meester Mike. 

Groep 7 is een belangrijk jaar, waarin er veel geleerd wordt. 

We doen dit jaar bijvoorbeeld fietsexamen en we maken de entreetoets! 

Elke dag beginnen we met lezen, we hebben een schoolbibliotheek waar heel veel leuke boeken te leen zijn. Daarna pakken we onze Chromebooks ( we hebben allemaal een eigen) en starten Gynzy op, om te gaan rekenen. We beginnen met een klassikale instructie, waarna we allemaal op ons eigen niveau kunnen rekenen. Daarna is er ook nog tijd om individueel aan onze eigen doelen te werken. 

Hierna starten we met spelling. We hebben de methode Staal. We leren elk blok weer een nieuwe categorie en leren steeds moeilijkere woorden schrijven. We doen eerst een klassikaal dictee en nog wat andere leuke oefeningen. We verwerken hetgeen we geleerd hebben, ook weer via Gynzy op ons eigen niveau! De juf kan precies zien wat we doen en hoe we het doen en is er altijd voor instructie. 

Nadat we buiten hebben gespeeld en fruit hebben gegeten doen we taal. Dit is 4 keer per week gewoon in het Nederlands, ook met de methode Staal, waarbij we leren op welke manieren we taal kunnen toepassen. We moeten bijvoorbeeld artikelen schrijven of een presentatie voorbereiden. Er is ook veel aandacht voor woordenschat. De woorden van de week hangen op het bord. Eén keer per week doen we Engels. Dit gebeurt soms door de native speaker, Kirsty, of door onze eigen juf. We leren spelenderwijs en met leuke werkvormen luisteren, spreken, lezen en schrijven in het Engels. ​

's Middags is het tijd voor IPC. We leren zo effectief, creatief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. We werken aan ons zelfvertrouwen en ontdekken onze eigen talenten. Ook leren we goed samenwerken en informatie verzamelen. We leren begrip hebben voor elkaar en ons verplaatsen in de belevingswereld van klasgenoten en andere mensen, dichtbij en ver weg. We leren ook veel over normen en waarden. ICT-vaardigheid speelt hierbij een grote rol. 

Op maandagochtend en vrijdagmiddag hebben wij gym. Dit wordt gegeven door onze vakleerkracht  meester Rob. 

Op donderdagmiddag hebben wij muziek, van onze muziekleerkracht meester Nico.


Kom gerust een keer bij ons langs!! ​​​​