groep 6 Mike

In groep 6 zitten 22 kinderen. Meester Mike staat de hele week voor de groep. 

De kinderen in de klas zitten in groepjes en hebben elke week een ander maatje waarmee ze verschillende samenwerkopdrachten doen.

Iedere ochtend beginnen we de dag met lezen. Dit betekent vrij lezen of lezen m.b.v. een leesmethode. De kinderen kunnen twee keer per week naar de bibliotheek om hun boek te ruilen. In de klas is er ruim keuze bij de boekentafel waar de IPC themaboeken liggen en we hebben we ook een boekenplank waaruit gekozen kan worden.

Iedere leerling heeft een eigen chromebook tot zijn beschikking en daar maken we met rekenen, taal en spelling regelmatig gebruik van naast het andere methodemateriaal. Ook bij de IPC middagen kunnen de kinderen de chromebooks gebruiken bij het maken van hun documenten of het opzoeken van informatie.

We hebben twee keer per week gy en we doen Engels. Ook mogen de kinderen een boekenkring en een spreekbeurt verzorgen.In groep 6 krijgen de kinderen voor het eerst huiswerk, dit maken we op nieuwsbegrip.nl

Een uitdagend programma waar voor iedereen wat te leren valt.


​​​