KBS Bernardus streeft naar 4 uur per week Engels op school voor leerlingen vanaf groep 1.

Early English

​​​​​​​​​​​Op de KBS Bernardus krijgen alle groepen Engelse les en bepaalde lessen en activiteiten in het Engels. Uit onderzoek is gebleken dat het aanleren van een nieuwe taal heel makkelijk gaat. Spelenderwijs leren de kinderen Engels. Inmiddels hebben alle leerkrachten het Cambridge Certificaat en geven zelfstandig, onder begeleiding van de native speaker, les in het Engels. De native speaker is, samen met de leerkracht, actief in groep 7 en 8 en begeleidt alle leerkrachten bij het uitvoeren van het Engels curriculum. In groep 1 t/m 3 worden er 4 uur Engelstalige activiteiten per week gedaan. In de overige groepen 2 uur. Het is de bedoeling dat uiteindelijk in alle groepen 4 uur les in het Engels wordt gegeven.

Immersion voor stevige focus op leren in het Engels

Alberdingk Thijm Scholen legt een stevige focus op ‘leren in het Engels’. De organisatie neemt daarmee afstand van de wijze waarop in het traditionele (Nederlandse) schoolsysteem de Engelse taal ‘in rijtjes’, geïsoleerd wordt aangeleerd. ‘Learning through immersion’ zal de kern vormen van taalonderwijs waarin leerlingen structureel worden uitgedaagd om effectief en natuurlijk te leren communiceren in het Engels. In dit filmpje zie je hoe dat er in de praktijk uit ziet: