KBS Bernardus biedt zoveel mogelijk ICT in de klas als aanvulling en verrijking van de lessen.

ICT

​​​​​​​ICT is op de KBS Bernardus een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het hele lesprogramma en wordt op vele manieren ingepast in het onderwijs, zowel klassikaal als ook individueel. Om te beginnen hangt in alle klassen het allernieuwste  Ultra HD Prowisebord. Een interactief bord (televisie) dat oneindig veel mogelijkheden biedt en de leerkracht bijvoorbeeld ook in de gelegenheid stelt om op actuele zaken in te gaan, bijvoorbeeld via internet. Daarnaast kunnen de kinderen het Prowisebord gebruiken voor spreekbeurten, boekenkringen, powerpoints en Prezi's etc.zodat zij ook wegwijs raken in allerlei toepassingen en programma’s op de computers.

In de tussenruimtes bij de klassen staan 30 PC’s opgesteld waar de kinderen mee werken. Door goede afspraken is dit voldoende om alle kinderen ruim de tijd te bieden op de computer. Hier bestaat ook de mogelijkheid om kinderen nog meer op hun eigen niveau te laten werken door middel van speciale programma’s of individuele opdrachten waar zij (zelfstandig) aan kunnen werken. Elke leerkracht heeft een eigen laptop waar oa de vorderingen, observaties en verslagen van de kinderen bijgehouden kunnen worden.

Ons netwerk zal vanaf dit schooljaar worden uitgebreid met Chromebooks.

In groep 7 wordt de mogelijkheid geboden om de kinderen een typediploma te laten halen – op eigen kosten. De lessen worden wel op school gegeven, na schooltijd en deelname is v

rijwillig.

 Lees hier mee​r over alle ICT-projecten​ van Alberdingk Thijm Scholen​

​​