resultaten en uitsroom KBS Bernardus
 

Resultaten en uitstroom

​​Uitgangspunt is dat we er naar streven om uit het kind te halen wat er in zit. Daar richten we ons op. We houden de ontwikkeling van het kind nauwgezet in de gaten zodat we een duidelijk beeld krijgen hoe een kind functioneert en hoe het zich ontwikkelt. Met de observaties die we structureel verrichten geeft dit een beeld van het kind. 

Daarnaast wordt een aantal keer per jaar, binnen het leerlingvolgsysteem van Cito een toets afgenomen. Op het gebied van rekenen, spelling,  taal en lezen.Tijdens de 10 minuten gesprekken worden de ouders over de uitslagen geïnformeerd. Al deze observaties en toetsuitslagen geven een beeld van een kind. Met deze informatie kunnen we  een goed onderbouwd schooladvies geven voor het voortgezet onderwijs. ​De scholen voor voorgezet onderwijs hebben naast ons advies ook altijd een onafhankelijke toetsuitslag nodig. Wij zijn er trots op dat we in de afgelopen jaren  ruim boven het landelijk gemiddelde van 535 punten gescoord hebben.

​Gemiddelde Citoscore: 

2018:    538

2017:    545​

2016:   541,3​

2015:   540

2014:   542,2

2013:   542,1

2012:   542,7​

2011:   541,9