KBS Bernardus is een school op katholieke grondslag en heeft een duidelijke structuur met aandacht voor onderzoekend leren.

Onderwijs

​​​​ 
Missie en Visie KBS Bernardus

"Wij vinden het belangrijk dat een kind, zichzelf mag zijn, onderzoekend kan leren, bewust de ruimte krijgt om zelf te kiezen, om zo het beste uit zichzelf te halen. Met aandacht voor elkaar en de ons omringende wereld".

​Een kind dat na groep 8 de Bernardus verlaat heeft geleerd om:

Zelfstandig te werken.
Verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gedrag, leren en omgeving.
Samen te werken met andere leerlingen.
Problemen op te lossen.
Te leren leren.
Kritisch en creatief te denken.
Feedback te ontvangen en te geven en daar iets mee te doen.
ICT-vaardigheden toe te passen.
Zich mondeling uit te drukken in het Engels vanaf groep 1.

Voorwaarden:

-Het team van de Bernardusschool:
-Biedt een veilige leeromgeving waar rust, orde en structuur de boventoon voert.
-Is vakbekwaam, volgt nascholing en is ETTP geschoold.
-Is betrokken bij leerlingen en ouders.
-Heeft het vertrouwen dat kinderen zelf  verantwoordelijkheid kunnen nemen.

-Volgt de ontwikkeling van de leerling intensief en handelt hiernaar. Zij betrekken ouders en leerlingen hierbij.
-Leidt toekomstige collega's (pabo-studenten) op binnen school.

Katholieke school:

Wij zijn een katholieke school en daarom vinden we respect, verwondering, zorg voor een ander, het samen vieren en compassie belangrijke aspecten . Vanuit ons katholiek zijn hebben we aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld. 

​Kleinschaligheid:

We leggen de nadruk op: veiligheid, duidelijkheid, vertrouwen en flexibiliteit. ​​Door onze kleinschaligheid maken we dat ook waar. We  zorgen verder voor een ononderbroken ontwikkelingsproces en begeleiden de kinderen bij hun emotionele en verstandelijke ontwikkeling. Daarnaast is er veel ruimte voor creatieve, culturele, sociale en lichamelijke vaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen zo goed mogelijk voorbereid worden om te kunnen functioneren in onze samenleving.​​