KBS Bernardus is een school op katholieke grondslag en heeft een duidelijke structuur.

Onderwijs

​​​​KBS Bernardus is herkenbaar door haar katholieke identiteit, haar duidelijke structuur, de warme sfeer, de korte lijnen en de goede resultaten. We ervaren een grote betrokkenheid bij teamleden onderling en door de betrokken ouders wordt de ontwikkeling van de leerlingen​ optimaal begeleid. We zijn verder vooruitstrevend;  door het leveren van een constante kwaliteit halen we het maximale uit de leerling. Wij zijn ons ervan bewust dat de rol van de leerkracht van groot belang is bij het bereiken van genoemd doel. 

​Levensbeschouwelijke visie

Wij laten ons ook leiden door de katholieke boodschap .Binnen onze levensbeschouwelijke visie onderscheiden we de volgende componenten:​ De werksfeer binnen de school. De levensbeschouwelijke opstelling van leerkrachten, bestuursleden, leden van de ouderraad en leden van de   medezeggenschapsraad. De catechese binnen de school. De  band met de Vituskerk in Blaricum.

​Kleinschaligheid

We leggen de nadruk op: veiligheid, duidelijkheid, vertrouwen en flexibiliteit. ​​Door onze kleinschaligheid maken we dat ook waar. We  zorgen verder voor een ononderbroken ontwikkelingsproces en begeleiden de kinderen bij hun emotionele en verstandelijke ontwikkeling. Daarnaast is er veel ruimte voor creatieve, culturele, sociale en lichamelijke vaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen zo goed mogelijk voorbereid worden om te kunnen functioneren in een multiculturele samenleving.​​