Identiteit

​​ Onze school is een katholieke school,waar waarden en normen erg belangrijk zijn.Deze waarden en normen worden niet door middel van regels aangepraat of opgelegd, maar worden in gesprekken doordacht en ervaren.In de lessen proberen we de kinderen de waarde te leren van het met elkaar leven op deze aarde.Wij willen met het kind openstaan voor alles wat ons omringt.Het katholieke geloof komt ter sprake in aansluiting op de ervaringen van de kinderen. In de praktijk betekent dit, dat we alert willen zijn op alles; op alle ervaringen van kinderen die ter sprake komen binnen kringgesprekken, wereldoriëntatielessen en eigenlijk binnen al die momenten, waarop kinderen hun eigen ervaringen te berde brengen.We bieden de kinderen echt ervaringen aan zonder dat er een verplichting aan vasthangt.

Gesprekken

Op De Bernardus zien we de spontane, toevallige catechese. Dit zijn gesprekken met kinderen waar de zinsvraag spontaan om de hoek komt kijken. Ook komt catechese aan de orde binnen de wereldoriënterende vakken, waarbij duidelijk sprake is van een cultuuroverdracht. Natuurlijk staat op het rooster ook het vakgebied catechese.Daarnaast hebben we een goede relatie met de Vitusparochie. Door het jaar heen hebben we op school een aantal vieringen met alle kinderen waar met Pastor Cuno Lavaleije.Kerstmis en Pasen vieren we heel intens en zijn hoogtepunten in het schooljaar.We denken dat de kinderen door deze aanpak veel geestelijke bagage tot zich krijgen, waar ze later veel profijt van zullen kunnen hebben.​