Over de Bernardus

​​​​​​​


 

​​bank-symbol.png   Algem​​een​

Aantal Leerlingen​​14​0
Aantal leerkrachten​14, waarvan een vak​leerkracht gymnastiek
​​Aantal Groepen​​6
​Leerlingpopulatie/locatie​Leerlingen komen voornl. uit het oude dorp van Blaricum
​Identiteit ​Katholiek
​Citoscore2016: 541, ​2017: 545 2018 539 2019 538
Uitstroom​VWO: 33%
HAVO/VWO: 27​​​%
HAVO: 13%
VMBO T/HAVO: 7%
VMBO T: 17%
VMBO K en B: 3%
​Ouderbijdrage​100 Euro per leerling
​​

computer-connected-to-the-network.png​​​​​  ICT in de klas

​Aantal devices:​N​ieuwe computers beschikbaar voor alle leerlingen groep. De nieuwste Chromebooks zijn aangeschaft waar alle leerlingen mee gaan werken. In de bovenbouw met Digi Taal en digi rekenen m.b.v Gynzy
​Digi- smartborden:​In de groepen 3 t/m 8, met een goede kwaliteit wifi netwerk
​Leerlijnen:- Aanvullend materiaal (software en apps) voor alle vakken
- Leren Programmeren voor een aantal leerlingen

 

school-globe-1.png​​​  ​E​arly English

Voor wie​in groep 3 en 4 is een native speaker aanwezig, deze coacht ook de leerkrachten in de andere groepen.
​Hoe​Volgens de principes van Immersion; geen Engelse les maar les in het Engels.
Hoeveel​Wordt dagelijks op verschillende momenten toegepast​
​Expertise

​Alle leerkrachten hebben zijn gediplomeerd om in het Engels les te geven. En er is een Engelse leerkracht, die het niveau van Engels hoog houdt in de school door het begeleiden van de leerkrachten.​ 

meeting.png   ​​​​​Leer​lingbegeleiding

​Ter verrijking:​Lessenserie Leren Programmeren en verdiepende stof vanuit IPC bovenpresteerders
Extra ondersteuning:De lesstof wordt aangeboden op verschillende niveaus. Er is veel aandacht voor eigen verantwoordelijkhied en zelfstandig werken; We zijn een IPC school en doen deze projecten in de middag. Er is een intern begeleider en een coördinator leerlingzaken​ aan de school verbonden.
​​

Icons designed by Freepik and distributed by Flaticon​​​